II. osnovna škola Bjelovar

 
II. osnovna škola Bjelovar

II. osnovna škola Bjelovar pomoćnike u nastavi koristi od 2010. godine. Njihov rad se financirao putem javnih radova Grada Bjelovara, mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a i projekata Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije.

Škola svoje nastavnike za rad s djecom s teškoćama priprema edukacijom na razini škole (školski defektolog, školski psiholog i pozvani predavači), detaljnim pismenim uputama o postupanju za svakog učenika s teškoćama s obzirom na vrstu teškoće i njegove specifičnosti, kontinuiranim individualnim savjetovanjem učitelja i upućivanjem učitelja u rad s djecom s teškoćama na razrednim vijećima.

U školskoj godini 2018. / 2019. školu pohađa 716 učenika. U školi trenutačno radi jedanaest pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za potrebe trinaest učenika s teškoćama u razvoju u okviru projekta „Sinergijom do uspješnije zajednice“.

 
  Podaci o partneru
Adresa Ivana Viteza Trnskog 19, 43000 Bjelovar
Kontakt 043/220-240
E-mail .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Web stranica http://www.os-druga-bj.skole.hr
 
  Natrag na Partnere na projektu