Partneri projekta

 

I. osnovna škola Bjelovar

I. osnovna škola Bjelovar I. osnovna škola Bjelovar je najveća škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sastoji se od matične škole i pet područnih škola. Matičnu školu polaze učenici u devet odjela razredne Više informacija o I. osnovna škola Bjelovar
 

II. osnovna škola Bjelovar

II. osnovna škola Bjelovar II. osnovna škola Bjelovar pomoćnike u nastavi koristi od 2010. godine. Njihov rad se financirao putem javnih radova Grada Bjelovara, mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a i projekata Udruge Više informacija o II. osnovna škola Bjelovar
 

III. osnovna škola Bjelovar

III. osnovna škola Bjelovar III. osnovna škola Bjelovar pomoćnike u nastavi koristi od 2011. godine. Njihov rad se do sada financirao od strane udruga, putem javnih radova te mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a Više informacija o III. osnovna škola Bjelovar
 

IV. osnovna škola Bjelovar

IV. osnovna škola Bjelovar U školskoj godini 2017./18. IV. osnovnu školu Bjelovar polazi 771 učenik u 36 razredna odjela u dva objekta. Nastava se održava  u dvije smjene, naizmjence, kako  u matičnoj  tako Više informacija o IV. osnovna škola Bjelovar
 

V. osnovna škola Bjelovar

V. osnovna škola Bjelovar V. osnovna škola Bjelovar je posebna odgojno-obrazovna ustanova za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija učenika po posebnim nastavnim Više informacija o V. osnovna škola Bjelovar