Selekcijski proces nezaposlenih osoba za pomoćnike učenicima s teškoćama

 
Selekcijski proces nezaposlenih osoba za pomoćnike učenicima s teškoćama

Pomoć pri selekciji nezaposlenih osoba za pomoćnike učenicima s teškoćama pružio je partner, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar, u suradnji sa svakom pojedinom osnovnom školom koja je objavila oglas za radno mjesto. Osnovni kriterij selekcije bio je da prijavitelj ima završenu najmanje srednju stručnu spremu i da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak. Također, prednost su imali kandidati sa prijašnjim iskustvom u radu s djecom s teškoćama i volonterskim iskustvom, što se dokazivalo pismom preporuke.

U skladu s planiranim rokovima ovog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, natječaji za radno mjesto pomoćnika su objavljeni 12. kolovoza 2014., a osim na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, natječaji su objavljeni i pojedinačno na stranicama svih pet škola kojima je grad Bjelovar osnivač, zaključno sa 22. kolovozom 2014. godine, do kada je ukupno pristiglo 1.055 prijava kandidata koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Zbog velikog interesa kandidata, koji su se javili za isto radno mjesto u više osnovnih škola, intervjui su provedeni u prostorijama Gradske uprave od 29. kolovoza 2014. do 4. rujna 2014., te su svi kandidati bili telefonski obavješteni o terminima održavanja intervjua. Kandidati koji su pristupili (njih 259), intervjuirani su za objavljena radna mjesta u svih pet osnovnih škola kojima je Grad Bjelovar osnivač.

U skladu sa zahtjevima radnog mjesta i uvjetima rada, provedeni su intervjui na kojima je sudjelovalo tročlano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika pojedine škole, predstavnika Grada Bjelovara i predstavnice HZZ-a. Nakon intervjua, HZZ PU Bjelovar je izradio pisano izvješće stručnog tima o provedenom postupku profesionalne selekcije za radno mjesto pomoćnik/pomoćnica učenicima s teškoćama u učenju koji je obuhvatio dodatnu provjeru predane dokumentacije kandidata, te psihologijsku obradu kandidata s ciljem utvrđivanja sposobnosti, osobina ličnosti, radnih vrijednosti, interesa i motivacije.

Iako je planirano da pomoćnici počnu sa radom s početkom školske godine 2014./2015., zbog odgode Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) pri donošenju Odluke o financiranju projekta, koja je inicijalno bila najavljena za 1.rujna 2014., a u konačnici je donesena 23. rujna 2014., odgođen je i početak rada pomoćnika.

Dodatno, nakon tri molbe kojima je Grad tražio pojašnjenje razloga nezadovoljavanja uvjeta za dodjelu pomoćnika za 19 učenika (od ukupno prijavljenih 40 učenika s teškoćama), tim MZOS-a  je utvrdio da 19 odbijenih učenika ima Rješenje Ureda državne uprave u BBŽ-u u kojem imaju navedenu točku 3. Orijentacijske liste vrste i stupnja teškoća, što znači postojanje poremećaja govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. Pojašnjeno je da je tim učenicima potreban pojačan individualni rad, te se smatra da ih njihove teškoće ne sprečavaju u samostalnom izvršavanju odgojno-obrazovnih aktivnosti.

Sukladno navedenoj Odluci, nakon primitka izvješća i preporuka HZZ PU Bjelovar, ravnatelji osnovnih škola su izvršili konačan odabir pomagača, te je odabrano 20 kandidata (14 pomoćnika za rad u nižim razredima osnovne škole i 6 pomoćnika u višim razredima), za rad sa 21 učenikom s teškoćama u učenju.

Pomoćnici financirani iz projekta „Sinergijom do uspješnije zajednice“ su potpisali Ugovore o radu sa školom u kojoj se dodijeljeni učenik nalazi i počeli raditi 6. listopada 2014.

Treba istaknuti i da je od 19 odbijenih učenika, tijekom studenog 2014. četiri učenika  dobilo pomagača uz pomoć Udruge osoba oštećena sluha BBŽ koja se uspješno prijavila na nacionalni natječaj MZOS-a namijenjen udrugama, za što će Grad Bjelovar izdvojiti 3.470 HRK, te je u prosincu 2014. putem mjere HZZ-a „Mladi za mlade“ osigurano još 4 pomoćnika za što Grad izdvaja 50 % sredstava za njihovu plaću do kraja školske godine 2014./2015.

 
  Natrag na Novosti o projektu