Dokumenti za download

 

Brošura - Sinergijom do uspješnije zajednice


Brošura s primjerima dobre prakse

Tijekom projekta izrađena je brošura za koju se nadamo da će poslužiti svim školama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u okruženju, kako bi slijedili pozitivne primjere projekta "Sinergijom do uspješnije zajednice"


Odredbe novog Pravilnika (NN 24/2015)

Prenosimo prezentaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koje je 28. svibnja 2015. objavilo Odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/2015) u odnosu na Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 23/1991).


Pravilnik o osnovnoskolskom i srednjoskolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teškocama u razvoju

Na snagu je stupio novi Pravilnik o osnovnoskolskom i srednjoskolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teškocama u razvoju


Program osposobljavanja pomoćnika


Nacionalni dokumenti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13)
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340388.html)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08)
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339618.html)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 23/91)
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/254310.html)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN br. 55/11)
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/254310.html)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (NN MU 6/07, 5/08) 
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html)

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN, br. 63/07)
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298398.html)

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske
(http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Zajedni%C4%8Dki_memorandum_o_socijalnom_uklju%C4%8Divanju.pdf)  


EU dokumenti

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN
(http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2012/11/konvencija-un-o-pravima-osi.pdf)

Akcijski plan Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.

Preporuka REC (2006) 5 Odbora ministara državama članicama vezana uz Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom 2006. – 2015.

Rezolucija Vijeća od 5. svibnja 2003. o jednakim mogućnostima obrazovanja i izobrazbe za učenike i studente s invaliditetom